Scroll Top

бар

С една позната и удобна среда, хола и бар предлагат перфектно обстановка до края на деня в пълен размер.

А "Чай от 5" услуга с много уникален стил и разнообразни коктейли също са радост на тези, които ни посещават.


GuestCentric - Hotel website & booking technology
VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant