Scroll Top

Hotel Moliceiro

Harmonicky integrované do jediného nastavenia histórie a autenticity, kde dominuje secesnej architektúry a vloží do priestoru dominuje zelenej farby a vody, Hotel Moliceiro, pod vedením a vedením Cristina Durães a služby v cene vybraného tíme v teplej a rodinnou atmosférou, robí potešenie z návštevníkov portugalskej Benátky.

S veľmi osobitým štýlom, táto jednotka sa 49 izbami sa definuje sám, s kombináciou klasického a moderného zreteľne viditeľné.


Privilegované podľa umiestnenia a zrkadlí vo vodách kanáli centrálnej Ria de Aveiro, Hotel Moliceiro je nasadený v nultý časti mesta. V blízkosti banky, turistické kancelárie, poznávacie, rekreačné oblasti, pamiatky, nákupné centrá, kiná, reštaurácie, bary a diskotéky medzi ostatnými.

GuestCentric - Hotel website & booking technology
VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant