Scroll Top

bar

So známym a príjemné prostredie, Living Room and Bar ponúka ideálne prostredie ako zakončiť deň v plnej výške.

A "Tea 5" služby s veľmi osobitým štýlom a pestrú Koktaily sú tiež potešenie tých, ktorí nás navštívia.


GuestCentric - Hotel website & booking technology
VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant